?

Log in

Vera [entries|archive|friends|userinfo]
vera

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Geen fotografische hoogstandjes, wel een nieuw huisje :D [Apr. 15th, 2008|03:19 pm]
vera

Welkom in ons nieuwe huisje :D

Hier ga ik ECHT samenwonenCollapse )

Zondag gaan we verhuizen. Ik vind het echt raar, alles moet nog wel even tot me doordringen hoor. Vorige week dinsdag zijn we pas gaan kijken :D.

We hebben het meeste al ingepakt. Dan gaan we dus toch de school verlaten jongens. Nooit meer feestjes op het dak. Had je er vorige keer maar moeten zijn ;)

Ik zie jullie als jullie een housewarmingkadootje komen brengen :D doe maar een karwei-bon!
Link9 R'D|RE:

(no subject) [Apr. 9th, 2008|06:50 pm]
vera
[Feelin' |hyperhyper]

Ik heb een nieuwe woning! Later meer :)
Link3 R'D|RE:

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]